Assessorament tributari

Assessorament tributari

Planificació i gestió fiscal, fent una prèvia de les diferents alternatives i conseqüències que es deriven d’aquells fets que comporten associada una contingència fiscal.
Confecció i presentació de declaracions tributàries.
I molt més…

Assessorament laboral

Assessorament laboral

Rebuts de nòmines.
Liquidacions mensuals d’assegurances socials a la Seguretat Social.
Comunicats d’altes i baixes de treballadors.
Comunicats d’altes i baixes per malaltia o accident.
I molt més…

Assessoria mercantil

Assessoria mercantil

Operacions societàries de constitució, augment de capital, de dissolució i liquidació de compravenda de títols i poders.
Operativa amb Comunitats de Béns, Societats Civils, entitats sense ànims de lucre.
I molt més…

30 anys en el sector de l’assessoria oferint serveis d’assessorament comptable, fiscal, mercantil i laboral.

Butlletí de l'Assessor
Tenim publicat el Butlletí de l’Assessor d’aquest trimestre. Podeu visualitzar-lo a la següent adreça