Assessorament Comptable

 

  • Confecció de llibres fiscals (ingressos i despeses).
  • Confecció de la comptabilitat financera.
  • Planificació i adaptació del Pla General de Comptabilitat (adaptacions sectorials).
  • Seguiment i assessorament in situ del procés comptable.
  • Confecció i presentació dels Comptes Anuals.
  • Anàlisi econòmic financer.
  • Control i seguiment del negoci.
  • Planificació i assessoria de la comptabilitat analítica.
  • Dictàmens.