Assessorament mercantil

 

  • Operacions societàries de constitució, augment de capital, de dissolució i liquidació, de compravenda de títols, poders,…
  • Operativa amb Comunitats de Béns, Societats Civils, entitats sense ànims de lucre (associacions).
  • Operacions de reestructuració empresarial: fusions, escissions, aportacions de branques d’activitat,… amb aplicació del règim especial tributari.
  • Valoracions empresarials.
  • Redacció de documents mercantils.